2017 – 2018 AKADEMİK YILINDA ASKIYA ALINAN TOPLULUKLAR

Yaşar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kurulma Ve Çalışma İlkeleri Yönergesinin Üçüncü Bölümünde yer alan Topluluk Faaliyetlerinin Devamı konusunun 10. Maddesinin 1. Bendinde belirtilen bir topluluğun bir sonraki akademik yıl içerisinde devamı için toplulukların bir akademik yıl süresince aşağıdaki şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

a) Kuruluş amaç ve hedeflerine uygun en az iki (spor topluluklarında bir) faaliyet gerçekleştirmek (spor topluluklarının yaptıkları antrenmanlar faaliyet olarak değerlendirilmez),

b) Üye sayısı en az on olmak,

c) Akademik yıl başlangıç tarihini takiben dört hafta içinde genel kurul gerçekleştirmiş olmak,

ç) En az iki Yönetim Kurulu toplantısı yapmış olmak,

d) Topluluk defterlerini eksiksiz tutmak ve bahar dönemi sonu itibariyle iki hafta içinde SKS Müdürlüğüne teslim etmiş olmak,

 

Belirtilen yönergenin Üçüncü Bölümünde yer alan Topluluk Faaliyetlerinin Devamı konusunun 10. Maddesinin 2. Bendinde belirtilmiş olan; “Bu şartları yerine getirmeyen toplulukların durumu akademik yılsonunda idari kurulda görüşülür. Yapılan değerlendirme sonucunda, topluluğun takip edecek akademik yılda uyarılarak devam etmesine veya faaliyetlerinin bir akademik yıl süresince askıya alınmasına karar verilebilir ve alınan askı kararı Rektörlük Makamına sunulur” hükmü 31 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2016 – 2017 Akademik Yılı Öğrenci Toplulukları Bahar Dönemi İdari Kurul toplantısında görüşülmüştür.

 

31 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2016 – 2017 Akademik Yılı Öğrenci Toplulukları Bahar Dönemi İdari Kurul toplantısında aşağıda isimleri bulunan 2016 – 2017 Akademik Yılında etkinlik gerçekleştirmeyen ve Öğrenci Toplulukları Kurulma Ve Çalışma İlkeleri Yönergesi gereğince toplulukların devamı için gerekli evrakları SKS Müdürlüğüne teslim etmemiş olan öğrenci topluluklarının 2017 – 2018 Akademik Yılında askıya alınması önerisi değerlendirilmiştir. Söz konusu toplulukların ilgili yönerge hükümleri dikkate alınarak askıya alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 1. Doğa ve Çevre Topluluğu
 2. Fotoğrafçılık Topluluğu
 3. Gezi ve Sosyal Faaliyetler Topluluğu
 4. Girişimcilik Topluluğu
 5. İnsan Hakları Topluluğu
 6. Mimarlık Topluluğu
 7. Müzik Topluluğu
 8. Reklamcılık Topluluğu
 9. Sinema Topluluğu
 10. Turizm Topluluğu
 11. Uluslararası İlişkiler Topluluğu