İntiharı önleme
Sınav kaygısı ve başetme yolları
Öfke ve öfke ile başetme yolları
Verimli ders çalışma yöntemleri planlı ders çalışma

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, sağlık hizmetleri çerçevesinde, öncelikle öğrencinin ruh sağlığını korumayı önemser. Üniversite öğrencileri pek çok stres yaşayabilirler. Ergenlikten yetişkinliğe geçişin beraberinde getirdiği güçlükler (sorumluluk alma, bireyselleşme, karar verme, kişiler arası ilişkiler, vb.) nedeniyle öğrenciler bu yıllarda bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyabilir. Psikolojik danışmanlık birimi öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemeyi, akademik, sosyal, kişisel sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmayı ve günlük yaşamın stresleri ile baş edebilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriyi edinmelerinde yardımcı olur. Öğrencilerin, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden en üst düzeyde gelişmesini destekler.

Amaç : Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Birimi öğrencilerin karşılaştıkları kişisel, duygusal, sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimlerini başarılı bir biçimde gerçekleştirebilmelerini amaç edinmiştir.Bu amaca ulaşmak için gelişimsel ve önleyici hizmetler sunar.

Başvuru: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimine öğrenciler doğrudan başvurabilirler.

İlkeler: Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki ilkeleri benimser. Etik İlkeleri Uygun Davranır: Verilen tüm hizmetleri etik kurallar dahilinde yürütür.

Gizlilik:
Başvuran öğrencilere ait kişisel bilgileri hiçbir kişi, birim ya da kurum ile kendisinin isteği ya da onayı olmadan paylaşmaz. Koşulsuz kabul ve saygı: Kişisel farklılıklara her zaman saygı duyar. Sahip olduğu inanç, değer ve kişisel özellikleri ne olursa olsun, öğrenciler her zaman saygı değer bireylerdir.

Saydamlık : Öğrencilerle ilişkiler içtenlikle yürütülür.

Hizmetler:

  • Akademik danışmanlar yardımıyla yeni giren öğrencilere,üniversite,kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek,öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak amacıyla oryantasyon programı düzenler.
  • Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
  • Duygusal ve sosyal sorunları olan öğrencilere,istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak.Bireyin önemli kararlar almasına,kendisini daha iyi tanımasına,çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak.
  • Öğrencilerin bireysel, sosyal, eğitimsel ve mesleki gelişime yönelik çeşitli konularda seminer, panel gibi eğitsel çalışmalar düzenlemek.
  • Öğrenci yararına olacak konularda, öğrenci temsilcilik ve kulüpleriyle ilişki ve işbirliğinde bulunmak.
  • Öğrenci yararına olacak konularda, diğer öğrenci hizmet birimleriyle (bölümler, yurtlar, öğrenci işleri, burs ofisi, mezunlar derneği, vb.) işbirliği yapmak.
  • Öğrenim sürecinde ortaya çıkabilecek olan problemlere yönelik “önleyici” çalışmalar yapmak.
  • Öğretim elemanlarına ve idari personele öğrenci ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda müşavirlik hizmeti sunmak

(*) Üniversite’nin Psikolojik Danışma Birimi Yaşar Üniversitesi’nin lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile personeline ücretsiz hizmet sunmaktadır. Randevu alarak görüşmek mümkündür.