ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • Eğitmen Talep Dilekçesi:
  • 2017 – 2018 Akademik Yılı içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirecek olan toplulukların eğitmen taleplerinin olması durumunda, eğitmen talebinde bulunacak olan toplulukların Sağlık Kültür Spor Müdürlüğüne bu taleplerini akademik yıl başlangıç tarihi itibari ile ilk dört hafta içerisinde teslim etmeleri gereken evraklarla birlikte bildirmeleri gerekmektedir.

 

 • Genel Kurul Tutanağı:
  • Yaşar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kurulma Ve Çalışma İlkeleri Yönergesinde yer alan bilgiler doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilerek, toplantıda alınan tüm kararlar yazılmalıdır.

 

 • Mevcut Üye Listesi:
  • 2017 – 2018 Akademik Yılında faaliyetlerine devam edecek olan toplulukların aktif üyelerinden oluşması gerekmektedir. (Aktif Üye: Bir akademik yıl içinde topluluk çalışmalarında etkin olarak görev alan, genel kurula katılan ve topluluğun amaç ve hedefleri doğrultusunda bu yönergenin çizdiği sınırlar çerçevesinde çalışmalar yapan üyeler topluluk aktif üyeleridir.)
 • İç Tüzük Taslağı:
  • Topluluk Yönetim Kurulu kendi Topluluk İç Tüzüklerini hazırlayarak başvuru tarihi süresi içerisinde SKS Müdürlüğü’nün onayına sunar.
  • Her topluluk mezun öğrenciler ile alacakları topluluklarına özgü kararları İç Tüzüklerinde belirtmek zorundadırlar.
  • Yönetim Kurulu Üye Sayısı: Bir Topluluğun Yönetim Kurulu, Topluluğa üye sayısı 50’den az ise en az 3 en fazla 7, 50 ile 100 üye sayısına sahip ise en az 5 en fazla 7, 100 üyeden fazla ise 7 üyeden oluşur ve bu sayı İç Tüzükte belirtilir. Başkan, Sekreter ve Sayman dışındaki görevlerin tanımı İç Tüzükte yer alır.
  • İç tüzükte yer alan hiçbir madde yönergeye aykırı olamaz !