2023 Şiir ve Öykü Yarışması

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Şiir ve Öykü Yarışması,

Katılımcıların şiirleri ve öyküleri aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanması ve edebiyat sanatına katkıda bulunmak amacıyla Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü ile Edebiyat Topluluğu katkılarıyla 3.sü düzenlenecektir. Şiir ve Öykü Yarışması’na başvurmak isteyen üniversitemiz akademik ve idari personeli 5 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında [email protected] adresine başvurularını yapabileceklerdir.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ŞİİR VE ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 Yarışmanın Amacı: Katılımcıların şiirleri ve öyküleri aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayarak edebiyat sanatına katkıda bulunmak.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 1. Yarışma, 18 yaş üzeri Yaşar Üniversitesi öğrencilerine (Hazırlık, Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü), mezunlarına ve çalışanlarına açıktır.
 2. Yarışmanın konusu serbesttir.
 3. Yarışmanın dili Türkçedir.
 4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 5. Yarışma başvuruları 05 Nisan–05 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, 05 Mayıs 2023 tarihinden sonra gönderilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Katılımcıların eserleri, öykü ve şiir alanında iki kategoride değerlendirilecek olup, katılımcılar öykü alanında en fazla bir eserle ve şiir alanında en fazla üç eserle başvurabilir. Eserlerin daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 7. Yarışmaya başvuru yapanlar, eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 2 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde Word ve/veya PDF formatında hazırlayıp dijital ortamda, belirtilen tarihler arasında [email protected] e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır. Kullanılan rumuz isim ve soy isim şeklinde olmamalıdır.
 9. Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların eserleri seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve yarışma sonuçları 06 Haziran 2023 tarihinde ilan edilecektir.
 10. Yarışma sonuçlarının ilan tarihini takiben, akademik takvim dikkate alınarak belirlenecek tarihte üniversite yönetiminin katılımıyla ödül töreni gerçekleştirilecektir.
 11. Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar e-posta adreslerini değiştirmemeleri gerekmektedir.
 12. İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri (Seçici Kurul) ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
 13. Katılımcılar, eserlerin Yaşar Üniversitesi’nin, sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında Yaşar Üniversitesi tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt Katılımcılar, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka hak talebinde bulunamaz.
 14. Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu; üçüncü şahısların eserler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Yaşar Üniversitesi’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve ederi kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Yaşar Üniversitesi’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili Yaşar Üniversitesi hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
 15. Yarışmaya katılan kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında eserlerinin, fotoğraflarının ve kimlik bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması hususunda izin vermektedir.
 16. Yarışmayı düzenleyen Yaşar Üniversitesi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
 17. Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.
 18. Yarışma koşullarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmez. Kabul edilmiş ve ödül kazanmış olsa dahi ödülü verilmez.
 19. Yarışma seçici kurulunun takdirine bağlı olarak mansiyon ödülü verilebilir.
 20. Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dâhil olmak üzere yirmi (20) maddeden oluşmaktadır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru tarihi: 05 Nisan–05 Mayıs 2023

Değerlendirme Takvimi: 05 Mayıs–05 Haziran 2023

İlan Tarihi: 06 Haziran 2023

MÜŞTEREK SEÇİCİ KURUL

 Prof. Dr. Ayşe Lahur Kırtunç

Dr. Öğr. Üyesi Evren Akaltun Akan

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Geyikler

Dr. Öğr. Üyesi Esen Kara

Şair Nisa Leyla

Öykü yazarı Deniz Özbeyli

ÖDÜLLER

Şiir Alanında

Birincilik Ödülü: 3.000,00 TL değerinde hediye çeki

İkincilik Ödülü: 2.000,00 TL değerinde hediye çeki

Üçüncülük Ödülü: 1500,00 TL değerinde hediye çeki

Öykü Alanında:

Birincilik Ödülü: 3.000,00 TL değerinde hediye çeki

İkincilik Ödülü: 2.000,00 TL değerinde hediye çeki

Üçüncülük Ödülü: 1500,00 TL değerinde hediye çeki

İLETİŞİM

Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Selçuk Yaşar Kampüsü, Bornova

(232) 570 70 70

yasar.edu.tr facebook.com/YasarUniv

twitter.com/YasarUniv

instagram.com/yasaruniv