SAĞLIK

Yaşar Üniversitesi Sağlık Merkezi reviri öğrencilerin her tür sağlık sorununda ilk başvuracakları yerdir. Yaşar Üniversitesi Sağlık Merkezi bünyesinde tam zamanlı çalışan işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi görev yapmaktadır. Yaşar Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, tam ve yarı zamanlı, ders saat ücretli  tüm idari ve akademik personel Sağlık Hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaktadır.

Üniversitemizin Sağlık Merkezlerinin temel amacı, öğrencilerimize, akademik ve idari bütün personelimize kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyonve danışmanlık hizmetleri dahil nitelikli “Temel Sağlık Hizmetleri” sunmaktır.

Muayene

Personelin işe giriş muayenesi ve periyodik muayeneleri yapılır. Personel ve öğrencilerin muayeneleri yapılarak doktor tarafından reçeteleri yazılır. Personel reçetede yazılan ilaçlarını SGK anlaşmalı tüm eczanelerden alabilir.

Tetkik Tedavi

 • Gerekli durumlarda tıbbi tedavi (sağlık merkezimizce uygun görülen)

 • Tansiyon ve nabız ölçümü

 • EKG

 • Ateş ve kan şekeri ölçümü

 • Oksijen verilmesi

 • Enjeksiyon (IM,IV,SC)

 • Pansuman

 • Bandaj ve atel uygulaması

 • Serum uygulamaları

 • Gerekli durumlarda revirde hasta takibi

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

 • Doktor ve hemşire tarafından sağlık ve hastalıklar konusunda bilgilendirme, gerekli yerlere yönlendirme yapılır.

 • Doktor ve hemşire tarafından sağlık ve hastalıklar konusunda bilgilendirme, gerekli yerlere yönlendirme yapılır.

 • Üniversitenin internet sitesinde ve elektronik panolarda mevsimsel ve güncel hastalıklara ait bilgiler yayınlanır ve gerekli durumlarda eğitimler düzenlenir.

İlkyardım

 • Sağlık ekibi, acil durumlarda kişilerin ilk müdahalesini yaparak gerekirse hastaneye sevki konusunda aksiyon alır.