SAĞLIK, KÜLTÜR, SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 numaralı kanunun 32. maddesi uyarınca Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
c) Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek.
Devamı