Etkinlik Başvuru Belgeleri

Etkinlik başvuru belgelerini hazırlarken şemayı inceleyiniz ⇒ Etkinlik Başvuru Belgeleri Şeması

  1. Etkinlik Başvuru Dilekçesinde, gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğe dair temel bilgilere eksiksiz olarak yer verilmelidir. Dilekçe üzerinde yer alan koyu harfler silinerek etkinliğinize/topluluğunuza dair bilgiler işlenmelidir.  Etkinlik başvuru dilekçesi üzerinde yalnızca topluluk başkanının ve akademik danışmanın bilgileri olması gerekmektedir. Etkinlik Başvuru Dilekçesi için ⇒ Etkinlik Dilekçe Taslağı
  2. Çevrimiçi toplantı/görüşme platformları üzerinden planlanan tüm etkinlikler için, çevrimiçi etkinlik başvuru formu eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurularak etkinlik tarihinden en az 10 iş günü önce mail aracılığıyla ([email protected] [email protected] [email protected]) iletilmelidir. Çevrimiçi Etkinlik Başvuru Formu için ⇒ Çevrim İçi Etkinlik Başvuru Formu
  3. Kampüs içerisinde yüz yüze planlanan tüm etkinlikler için, yüz yüze etkinlik başvuru formu eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurularak etkinlik tarihinden en az 10 iş günü önce mail aracılığıyla ([email protected] [email protected] [email protected]) iletilmelidir. Yüz yüze Etkinlik Başvuru Formu için ⇒ Yüz yüze Etkinlik Başvuru Formu
  4. Etkinlik kapsamında talep edilen tesis için form etkinlik başvuru belgeleri ile birlikte 10 iş günü öncesinden teslim edilmelidir. Etkinlik dışında (toplantı,eğitim vb organizasyonlar) talep edilen tesisler için en az 1 iş günü öncesinden mail aracılığıyla ( [email protected] [email protected] [email protected] ) iletilmelidir. Tesis İstek Formu için ⇒ Tesis İstek Formu
  5. Öğrenci Topluluklarımız gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri için afiş tasarım çalışmalarını kendileri yapabilirler. Topluluk tarafından yapılacak olan afiş çalışmaları için uyulması gereken kurallar ve örnek afiş çalışmaları için ⇒ Afiş Çalışmaları
  6.  Öğrenci Topluluklarımızın 02-13 Ekim 2023 tarihleri arasında “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’nde tanıtım standı açmak için stant başvuru formunu eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurarak mail aracılığıyla ([email protected] [email protected] [email protected]) iletilmelidir. Stant Başvuru Formu ⇒ Stant Başvuru Formu

         Yeni Kurulacak Olan ve Faaliyetlerine Devam Edecek olan Toplulukların Teslim Etmesi Gereken Belgeler

          Yaşar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesine erişmek için ⇒ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

  1. Topluluk Kuruluş Başvurusunda bulunacak olan kurucu üye Akademik Yıl başlangıç tarihi itibari ile ilk 4 hafta içerisinde kuruluş belgelerini bilgisayar ortamında eksiksiz olarak hazırlayarak [email protected] adresine 2 Kasım 2023 tarihine kadar mail aracılığıyla iletmelidir. Belirtilen teslim tarihine kadar eksik gönderilen dilekçelerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru süreci için tüm sorularınız için Yakup Siyahkoç ile iletişime geçebilirsiniz. Yeni Kurulacak Olan Öğrenci Toplulukları Başvuru Dilekçesi için ⇒ Yeni Kurulacak Öğrenci Toplulukları Başvuru Dilekçesi
  2. Bir önceki akademik yılda faaliyet göstermiş ve 2023-2024 akademik yılında faaliyetlerine devam edecek olan topluluklar Akademik Yıl başlangıç tarihi itibari ile ilk 4 hafta içerisinde devam belgelerini bilgisayar ortamında eksiksiz olarak hazırlayarak [email protected] adresine 2 Kasım 2023 tarihine kadar mail aracılığıyla iletmelidir. Bu belgeyi teslim etmemiş topluluklar askıya alınmak üzere İdari Kurula sunulacaktır.  Başvuru süreci için tüm sorularınız için Yakup Siyahkoç ile iletişime geçebilirsiniz. Faaliyetleri Devam Eden Öğrenci Toplulukları Dilekçesi için ⇒ Faaliyetlerine Devam Eden Öğrenci Toplulukları Başvuru Dilekçesi
  3. Tüm Öğrenci Topluluklarının kendi Topluluk İç Tüzüklerini hazırlayarak SKS Müdürlüğü’nün onayına sunmaları gerekmektedir. İç Tüzük taslağı için ⇒ İç Tüzük Taslağı
  4. 2023-2024 Akademik Yılında Faaliyetlerine Devam Edecek olan Öğrenci Topluluklarının akademik yıl başlangıç tarihi itibariyle ilk 4 hafta içerisinde gerçekleştirmesi gereken ve 2023-2024 Akademik Yılında Kuruluş Başvurusunda Bulunan Öğrenci Topluluklarının İdari Kurul Toplantısında kuruluşunun onaylanarak taraflarına bildirilen tarih itibariyle iki hafta içerisinde gerçekleştirmeleri gereken Genel Kurul Toplantılarına dair yapılması gereken genel kurul çağrısı, çağrı taslağı, genel kurul toplantı prosedürü ve SKS Müdürlüğüne teslim edilecek evraklar için ⇒ Genel Kurul