Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık Birimi, Yaşar Üniversitesi öğrenci ve personeline psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veren, kişilerin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan bir birimdir.

Psikolojik Danışmanlık Biriminin Misyonu, Hedefleri ve Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

Yaşar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin misyonu üniversite öğrencilerinin ve personelinin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak; üniversite hayatına uyum sürecini kolaylaştırmak ve ileride karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Bu misyon doğrultusunda hedefler:

  • Kişisel, sosyal ve akademik güçlükler ile ilgili değerlendirme ve bireysel danışmanlık hizmeti sunmak
  • Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetleri sunmak
  • Bireylerin psiko-sosyal gelişimini destekleyecek nitelikte hizmetler sunmak

Gizlilik

Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde, kişisel bilgiler ve görüşme içerikleri, kişi izin vermediği sürece, kesinlikle kimseyle paylaşılmaz.

Ancak, görüşülen kişinin veya bir başkasının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda gerekli kişilerle temasa geçilebilir. Bu koşullar altında dahi, başka birisi aranmadan önce görüşülen kişiden onay alınmaya çalışılır.

Görüşmeler genellikle bireysel olarak yürütülmektedir. Gerektiği ve talep edildiği durumlarda öğrenciler ve yakınlarına (aile ve/veya sevgili) aile ve çift görüşmesi imkanı sağlanır.

Bireysel Görüşmeler, Kişisel gelişimi desteklemek amacıyla, Gelişimsel süreçte karşılaşılan sorunlarla baş etme amacıyla, Ciddi psikolojik sorunları, Psikiyatrik sorunları, Kariyer planlaması, Akademik başarı/başarısızlık, Gelecek planları, İlişki problemleri gibi konularda yapılmaktadır.

Bireysel Psikolojik Danışma Başvurusu ve Danışma Süreci Genel İlkeleri Nelerdir?

  • Bireysel psikolojik danışma hizmetinden Yaşar Üniversitesi’ne kayıtlı olan öğrenciler ve tüm akademik/idari personel yararlanabilmektedir.

  • Bireysel psikolojik danışma hizmet ücretsizdir.

  • Bireysel psikolojik danışma başvurusu ve sürecinde gönüllülük esastır.

  • Bireysel görüşmeler mesleki etik kurallar gereğince gizli tutulur.

  • İlk görüşmede danışanın PDR Birimi’nden nasıl bir hizmet alacağı sonraki görüşme gün ve saati karşılıklı olarak üzerinde anlaşılacak şekilde belirlenir.

  • Karşılıklı değerlendirme sonucunda, uygun görüldüğü takdirde, danışan başka bir uzmana ya da birime/kuruma yönlendirilebilir.

  • Bireysel görüşme randevuları dolu olduğu takdirde, danışanlar bekleme listesine alınır.

Psikoloji Danışmanlık Hizmetinin Yeterli Olmadığı Durumlarda Ne Yapılmaktadır?

Psikolojik danışma hizmetinin yeterli gelmediği ve ilave tıbbi ya da psikiyatrik desteğe ihtiyaç duyulduğu durumlarda danışanlar revire, sağlık kurumlarına ya da psikiyatristlere yönlendirilmektedir.

Psikoloji Danışmanlık Dışında Verilen Diğer Hizmetler Nelerdir?

Risk içeren durumlarda (başkalarına ya da kendine zarar verme düşünceleri, psikotik durumlar vb. varsa) öğrencinin ailesi, danışman hocası ve üniversite yönetimi ile iletişime geçilir. Gerekli görüldüğü durumlarda öğrenci bir sağlık kurumuna yönlendirilir.

Travmalar sonrasında (intihar, kayıp/yas vb. durumlar) öğrenciler, aileleri ve personele psikolojik destek sağlanır.

Kurum içinden öğrenci ya da personelin üçüncü şahıslara ait sorunlara ilişkin görüş istedikleri durumlarda konsültasyon hizmeti verilmekte ve gerekli durumlarda yönlendirmeler yapılmaktadır.

Yaşar Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimine Nasıl başvuru yapılır?

Online başvuru formu doldurarak ( online başvuru form linki)

E posta yoluyla ([email protected] ya da [email protected])

Telefon yolu ile (232 570 75 35)

Şahsen (Y blok zemin kat 005)

Broşürler:
Sınav Kaygısı
Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
Öfke Kontrolü
İntiharı Önleme
Panik Atak

Üniversite Öğrencileri İçin Psikososyal Destek Rehberi

Linkler:

Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan Verimli Ders Çalışma Yöntemleri konulu sunuma Verimli ders çalışma yöntemleri planlı ders çalışma dosyalarından erişebilirsiniz.

Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan Sınav Kaygısı konulu sunuma Sınav kaygısı ve başetme yolları dosyalarından erişebilirsiniz.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu konulu sunuma Travma Sonrası Stres Bozukluğu dosyasından erişebilirsiniz.

Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan İntiharı Önleme ve Öfkeyle Başetme Yolları konulu sunuma İntiharı önleme ve Öfke ve öfke ile başetme yolları dosyalarından erişebilirsiniz.