SAĞLIK KÜLTÜR SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE POLİTİKASI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Yaşar Üniversitesi, geleceği tasarlayan ve dönüştüren bir dünya üniversitesi vizyonuna ulaşmak üzere, nitelikli eğitim ve araştırma ile sürdürülebilir değer yaratmak ve geleceğe yön veren yenilikçi bireyler yetiştirerek topluma katkıda bulunmayı misyon edinmiştir.

Yaşar Üniversitesi bilimsel yaklaşım, insan odaklılık, toplumsal sorumluluk, uluslararasılık ve yenilikçiliği değerleri olarak kabul etmiş, vizyonu ve misyonu doğrultusunda kurumsal değerleriyle stratejik hedeflerini beş yıllık dönemlerde güncellemekte ve tüm süreçlerini kalite yönetimi ile güvence altına almaktadır. Yaşar Üniversitesi kalite politikasıyla, stratejik planlara dayalı olarak sürekli iyileştirme anlayışıyla güvence altına alınmış, kaliteli bir yükseköğrenim ve bilimsel araştırma ortamı sunar. Kalite Güvencesi Yönergesi ile kaliteye olan bağlılığını ve sorumluluklarını taahhüt eder.

Yaşar Üniversitesi’nin kalite politikasını oluşturan kalite güvence sistemi ve alt sistemleri, yürürlükteki işleyiş, prosedür ve süreçleri tüm paydaşları için kalite güvencesi altına alır, yürütür, gözden geçirir ve gerektiğinde önlem alır. Kalitenin güvenceye alınması, Üniversite’nin stratejik planıyla uyumlu standartların belirlenmesi, izlenmesi, güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile ilgili ölçme ve raporlama süreçlerini tanımlar. Böylece, kalite güvence sistemi ve alt sistemlerinin işleyişi, nitelik ve niceliksel performans metrikleri ile izlenir, ölçülür ve raporlanır.

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE POLİTİKASI

Sağlık Kültür Spor Müdürlüğümüzün kalite politikası hizmet verdiğimiz tüm alan ve birimlerde sürekli iyileştirme ve devamlılığı sağlayabilmektir. Bu devamlılık birincil ilişkide olduğumuz öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personeli de kapsamaktadır. Bu doğrultuda başta mevcut kullanım alanları olmak üzere hizmet olarak sunduğumuz faaliyetlerde ve etkinliklerde daha çok kişiye daha iyi koşullarda ulaşmayı ve iletişim halinde olmayı içerir.

Müdürlüğümüzün kalite politikasının başlangıcı hedef kitlesi olan öğrencilerimizin sportif, kültürel, sağlık ve düşünsel anlamda gelişimlerine katkı sağlayacak unsurların tespitidir.

Bu tespitler;

  • Öğrencilerimizin spora yönelimleri çerçevesinde uygun ve sorunsuz spor alanlarının yaratılması, spor araç gereçlerinin kullanılabilir olması ve süreklilik teşkil etmesini,
  • Üniversitemizi temsilen katılım sağladığımız spor organizasyonlarında her akademik yıl eksilmeden belirlenen hedef branşlar doğrultusunda katılım sağlanmasını,
  • Öğrenci topluluklarımıza sunulan etkinlik imkanların ölçülebilir ve her akademik yıl üzerine koyarak devamlılık oluşturmasını,
  • Mevcut sunulan sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve daha uygun koşullar ile çevresel gelişim faktörlerinin de değerlendirerek büyütülmesini,
  • Destek olarak sunduğumuz psikolojik danışma ve rehberlik hizmetinin daha çok kişiye ulaşılmasının ve geriye dönük geri bildirimlerde olumlu kat sayılarının arttırılmasını içermektedir.

Müdürlük olarak kalite politikamızın gerçekleştirilebilmesinin en büyük dayanağını üniversitemizin kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olan küresel ölçekte, yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite vizyonudur.

ISO 9001:2015 KALİTE POLİTİKASI 

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KULLANICI HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR MÜDÜRLÜĞÜ TALİMATLARI

SAĞLIK KÜLTÜR SPOR MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü Faaliyetlerine İlişkin PUKÖ Çevrimleri